Welkom!

Op deze website vindt u meer informatie over mijn praktijk Aandacht voor verlies en rouw. Hier kunt u terecht voor begeleiding in verlies- en rouwsituaties. De werkwijze is afgestemd op uw persoonlijke situatie, achtergrond, leeftijd, en interesses.

Een mooie metafoor voor verlies is de doorsnede van een boomstam. Zoals duidelijk te zien is heeft een grote sterke boom in het verleden een
ernstige beschadiging opgelopen. Kijkend naar de buitenkant van de boom hebben we er geen weet van hoe de binnenkant eruit ziet. Nu we een doorsnede zien wordt het innerlijk litteken zichtbaar. Door aandacht, voeding en licht kon deze boom verder groeien ondanks het opgelopen litteken.

Zo is het ook met ons eigen verlies: aan de buitenkant is niet te zien welke pijn, welk gemis of verdriet we met ons meedragen. Daar komt bij dat
onze omgeving vaak verwacht dat we de draad maar weer oppakken. Door aandacht, liefde en licht te geven aan dat wat ons het meeste pijn doet kunnen we, na verloop van tijd, verder.

 

Aandacht voor Verlies en Rouw - Douwestrjitte 17, 8625 JC  Oppenhuizen - 06 – 21 28 43 53 - info@aandachtvoorverliesenrouw.nl