Tarieven

Tarieven

Kennismakingsgesprek, circa 30-45 minuten kosteloos
Consult € 65,=
Consult aan huis/avonduren € 70,=
Consult met “Alle sterren van de hemel” € 75,=
Voor bedrijven gelden andere tarieven op aanvraag

De consulten vinden plaats in mijn praktijk in Oppenhuizen. Standaard consultduur circa 60 minuten
Het is mogelijk om bij je thuis of op de werkplek een afspraak te maken.  

Annulering van afspraken

Annuleren is mogelijk, graag telefonisch/via voicemail. Minimaal 24 uur voor een consult.
Bij annuleringen minder dan 24 uur van tevoren worden de consultkosten in rekening gebracht.

Registraties

Ik ben als Psychosociaal Werker aangesloten bij de beroepsvereniging NFG welke mijn kwaliteit en deskundigheid waarborgt, waardoor mijn hulpverlening in veel gevallen geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende zorgverzekering in aanmerking komt voor vergoedingen. De therapeutische hulpverlening valt onder de alternatieve – complementaire zorg. Een groot voordeel is dat het op deze manier buiten het eigen risico van € 385,- valt.

Ook ben ik geregistreerd lid van de koepelorganisatie RBCZ en ben ik een gecontracteerde zorgaanbieder bij de gemeente Súdwest-Fryslân.

Wanneer je bij je eigen verzekeringsmaatschappij informeert zijn de volgende gegevens van belang:

Agb Code Mettelina Baarda: 90048980
Agb Code Praktijk Aandacht voor Verlies en Rouw: op te vragen via info@aandachtvoorverliesenrouw.nl
Registratie bij NFG: 65040977565
Registratie bij RBCZ: 810110R

De (beroeps)verenigingen waarbij ik ben aangesloten stellen kwaliteitseisen aan mij en de praktijk (ook met betrekking tot bij- en nascholing).
Tevens is er een klacht- en tuchtrechtprocedure overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).