Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING
Mettelina Baarda-Kuiper, praktijk Aandacht voor Verlies en Rouw

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de sessies rouwbegeleiding. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de therapie noodzakelijk zijn en gegevens die ik – uitsluitend na uw expliciete schriftelijke toestemming – heb opgevraagd bij andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld bij uw huisarts of andere behandelaars.

Ik heb de wettelijke plicht – en u mag van mij verwachten – dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik ben als therapeut gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet (schriftelijk) uw toestemming vragen. De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete schriftelijke toestemming.

– Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing en supervisie.

Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:
. NAW-gegevens verzekerde (Naam, Adres, Woonplaats)
. Geboortedatum (en verzekerdennummer verzekerde)
. Datum behandeling
. Omschrijving behandeling: Psychosociale Therapie
. Kosten van de behandeling

Via het contacformulier op mijn website verzamel ik de volgende gegevens van u:
– Uw naam
– Uw emailadres
– Het onderwerp waarover u mij wilt spreken
– Indien u dat hebt ingevuld: een korte beschrijving van uw vraag.
Deze gegevens gebruik ik om contact met u te kunnen opnemen voor het maken van een eerste afspraak. Deze gegevens zal ik vervolgens opnemen in uw dossier dan wel verwijderen indien er geen traject rouwbegeleiding gaat plaatsvinden.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in Oppenhuizen op 19 juli 2018