Tarieven

Tarieven

Kennismakingsgesprek (in de praktijk), circa 30-40 minuten kosteloos 
Consult in de praktijk (1 uur) € 75,=
Consult samen/met partner of avondconsult (1 uur) € 90,=
Consult aan huis* (1 uur) € 80,=
Therapeutisch spel* “Alle sterren van de hemel” (per uur) € 85,=
Tarieven voor bedrijven op aanvraag

* Reiskosten: bij afstanden > 10 km. wordt er een kilometervergoeding gerekend van € 0,28 p.km. Daarnaast wordt de helft van de totale reistijd in rekening gebracht.

Annulering van afspraken

Annuleren is mogelijk, graag telefonisch/via voicemail. Minimaal 24 uur voor een consult.
Bij annuleringen minder dan 24 uur van tevoren worden 50% van de consultkosten in rekening gebracht.

Registraties

Ik ben als psychosociaal werker aangesloten bij de beroepsvereniging NFG welke mijn kwaliteit en deskundigheid waarborgt, waardoor mijn hulpverlening in veel gevallen geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende zorgverzekering in aanmerking komt voor vergoedingen. De therapeutische hulpverlening valt onder de alternatieve – complementaire zorg. Een voordeel is dat het op deze manier buiten het eigen risico valt. Ook ben ik geregistreerd lid van de koepelorganisatie RBCZ.

Daarnaast ben ik een gecontracteerde (WMO) zorgaanbieder bij de gemeente Súdwest-Fryslân    en werk ik samen met het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) Noordoost 

De door mij gegeven trainingen/lessen/scholingen zijn vrijgesteld van BTW i.v.m. mijn docent-registratie in het CRKBO 

Wanneer je bij je eigen verzekeringsmaatschappij informeert zijn de volgende gegevens van belang:

Agb Code Mettelina Baarda: 90048980
Agb Code Praktijk Aandacht voor Verlies en Rouw: op te vragen via info@aandachtvoorverliesenrouw.nl
Registratie bij NFG: 65040977565
Registratie bij RBCZ: 810110R

                   

De (beroeps)verenigingen waarbij ik ben aangesloten stellen kwaliteitseisen aan mij en de praktijk (ook met betrekking tot bij- en nascholing).
Tevens is er een klacht- en tuchtrechtprocedure overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).