Trainingen/Workshops

Troosten bij verlies, hoe doe je dat?

Wat is troosten en hoe doe je dat (als vrijwilliger)? Als een ander verdriet heeft, om wat voor reden ook, dan wil je troosten. Alleen: hoe doe je dat en wat helpt echt?

Ieder mens maakt verliezen mee; het meest ingrijpende verlies wat we kennen is  het overlijden van een dierbare. Maar ook verlies van gezondheid, huwelijk, werk en idealen zijn verliessituaties waarbij je een steuntje in de rug kunt gebruiken.

Hoe ben jij nu dat steuntje voor die ander? Hoe verhoudt het verdriet van die ander zich tot je eigen verdriet (wat je zelf met je meedraagt)? Op deze vragen krijg je antwoord.

Resultaat:

  • Theoretische kennis van rouw en de rouwstappen
  • Inzicht in zichtbare en onzichtbare verliezen die je tegenkomt in je (vrijwilligers)werk
  • Bewustwording wat troosten is en kan doen bij en met die ander
  • Kennis van rouw- en troostmythes
  • Begrip voor die ander
  • Jezelf durven zijn in moeilijke, verdrietige situaties

Programma:

Allereerst krijg je kennis van rouw en de rouwstappen en gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van voorbeelden en ervaringen.

Ook zal er met een aantrekkelijke werkvorm gewerkt worden om meer inzicht te krijgen in rouw en troost bij jezelf én bij die ander.


Teamtrainingen op scholen:

  • Hoe om te gaan met echtscheiding in de klas
  • Aandacht voor verlies en rouw in de klas

Deze verzorg ik samen met en in opdracht van Onderwijsbureau Semko.