Voor wie

Verlies en rouw is voor alle leeftijden. Iedereen ervaart en beleeft dit proces op zijn of haar eigen manier, in een eigen tempo.
Mijn werkwijze zal afgestemd zijn op je persoonlijke situatie.

Rouw na overlijden van een partner:

Het verlies van een partner is zeer ingrijpend. Met een partner deel(de) je veel in het leven. Afscheid van een partner verandert het leven voor altijd en laat een grote leegte achter. De eenzaamheid en het missen van je maatje wordt vaak als ergste ervaren.

Rouw in gezinnen:

Heel ingrijpend is het wanneer er binnen het gezin een ouder of kind overlijdt.

Naast het eigen verdriet is er ook het verdriet om en bij de overige gezinsleden die het verlies op hun eigen manier ervaren. Ter bescherming van de overige gezinsleden is het soms lastig je eigen verdriet te tonen.
Er komt een andere ‘rolverdeling’ thuis.

(* Alle sterren in de hemel:)

Het speciaal ontworpen spel “Alle sterren van de hemel” kan goed ingezet worden bij gezinnen die rouw doormaken. Dit spel kan alleen onder begeleiding van een hulpverlener of therapeut worden gespeeld. Voor het werken met dit spel ben ik gecertificeerd.

Rouw bij jonge kinderen:

Kinderen kennen het verschil tussen leven en dood, toch begrijpen ze vaak het definitieve van de dood niet. Kinderen rouwen anders dan volwassenen. Bij kinderen is het vooral belangrijk aan te sluiten bij hun denk- en gevoelsniveau. Creativiteit kan helpen contact te maken over het verlies. Al schilderend, tekenend en knutselend krijgen vaak de mooiste en meest ontroerende zaken aandacht.

Rouw bij jongeren:

Jongeren willen vaak onafhankelijk zijn en anderen niet ‘lastig vallen’ met hun verdriet.

Sommige jongeren vinden het moeilijk om met familieleden over hun gemis te praten. Vaak willen ze, ter bescherming van hun ouder(s), hun eigen verdriet niet tonen en kan hun eigen rouw uitgesteld worden. Een jongere kan hier jaren later nog last van krijgen. Het is dan ook belangrijk dat deze jongeren hun verhaal kunnen vertellen aan iemand die een poosje met hen meeloopt..

Door mijn werk op een ROC heb ik veel ervaring met deze doelgroep en heb ik gemerkt dat aandacht, het geven van erkenning en herkenning en het werken met symbolen zeker helpen!

Rouw bij de mantelzorger:

Als mantelzorger heb je ook vaak te maken met verlieservaringen. In eerste plaats het verlies van gezondheid van diegene die je verzorgd. Maar ook het verlies van contact zoals dat er altijd was. Of het verlies van verwachtingen en perspectief. Je neemt (bij bijvoorbeeld dementie) steeds meer afscheid van de persoon die je naaste was. Misschien rouw je zelfs al terwijl je naaste er nog is. Dit maakt het tot een heel lastig en duaal proces.

Rouw bij adoptie:

Naast persoonlijk verlies heb ik ook veel ervaring met adoptie opgedaan. Door adoptie binnen ons gezin ben ik een ‘ervaringsdeskundige’. Bij adoptie kan sprake zijn van rouw na afscheid van de biologische ouders en het geboorteland.

Rouw bij echtscheiding:

Voor kinderen en jongeren is een echtscheiding vaak een ingewikkeld verlies. Het verlies van het vertrouwde, oorspronkelijke gezin als zodanig en het loyaal blijven naar beide ouders.

In mijn werk kom ik veel situaties van ‘nieuw-samengestelde-gezinnen’ tegen als gevolg van scheidingen waar jongeren vaak hulp bij kunnen gebruiken.  (Zie ook:KinGo)

Rouw op de werkplek:

Rouw is geen ziekte, maar je kunt er wel ziek van worden! Wat doe je als werkgever, werknemer en/of collega wanneer je geconfronteerd wordt met verlies? Wat kun je verwachten? Wat als er geen concentratie is om te werken? Tot hoever gaat het begrip?

Bij vragen over rouw op de werkplek sta ik je ook graag terzijde.

Misschien heb je nog niet gevonden wat je zocht, of heeft het lezen van bovenstaande nieuwe vragen opgeroepen. Neem dan gerust contact op.